Oferta

Zapraszam do skorzystania z następujących usług:

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne dotyczą…

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna umożliwia…

Diagnoza potencjału

Diagnoza potencjału, w…

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega…

Konsultacje/terapia przez e-mail lub Skype

Konsultacje polegają na…

Prelekcje dla rodziców

Prelekcje dotyczą szeroko…