Image by Igor Link from Pixabay

Słyszałeś zapewne takie określenia jak “orientacja w terenie”, “orientacja seksualna”, “orientacja w temacie” ale czy znasz pojęcie “orientacja na karierę”? Nie? To zapraszam do zastanowienia się nad preferowanym przez ciebie sposobem, w jaki chcesz osiągnąć sukces zawodowy, bo tym właśnie jest orientacja na karierę.

Co ma wspólnego sukces zawodowy z osobowością?

Okazuje się, że to w jaki sposób jesteśmy wychowani i z jakimi sytuacjami spotykamy się w życiu, kształtuje nasze podejście do życia zawodowego. Doświadczenia te wraz z wartościami, jakie wpajają nam rodzice lub opiekunowie, mają istotny wpływ na to, jak myślimy o karierze i sposobie jej osiągania. I choć jesteś jeszcze uczniem/uczennicą prawdopodobne jest, że obserwując świat dorosłych (i siebie podczas uczenia się) widzisz już różnice w sposobach osiągania sukcesów zawodowych, a w twoim przypadku sukcesów edukacyjnych innych osób.

Czym są orientacje kariery?

Zagadnieniem strategii realizacji kariery zawodowej zajmował się C.B. Derr, który wyróżnił 5 orientacji, jakie prezentują ludzie dążąc do osiągnięcia sukcesu. Uznał on, że orientacje to często nieuświadomione strategie, czyli sposoby dochodzenia do sukcesu, realizowania działań zawodowych. To oznacza, że jest wielu ludzi (ty także możesz do nich należeć), którzy nie wiedząc tego o sobie, nie osiąga sukcesu na miarę swoich możliwości, marzeń, potrzeb. Po przeczytaniu dzisiejszego artykułu, możesz temu zagadnieniu bardziej się przyjrzeć i zdiagnozować swoją orientację na pracę zawodową. Po co ? Po to, by nie popełnić błędu i nie wykonywać obowiązków w sposób, który nie zapewnia wykorzystania wszystkich twoich możliwości.

Jeśli chcesz dokonać diagnozy swojej orientacji, a w konsekwencji strategii realizacji kariery, czytaj uważnie opisy znajdujące się poniżej próbując znaleźć pasujące do ciebie elementy.

Idź na przód

Jeśli jesteś aktywny i dynamiczny, postrzegany często przez innych, jako osoba idąca naprzód pomimo przeszkód, to prawdopodobnie będziesz zainteresowany typami kariery pionowej, gdzie wyzwania i rywalizacja z innymi będzie codziennością. To oznacza, że ważne dla ciebie będzie zdobywanie kolejnych szczebli, rozumianych jako stanowiska lub funkcje. Nie bez znaczenia będzie wynagrodzenie i prestiż. Prawdopodobnie charakteryzuje cię zdolność do wytrwałej i ciężkiej pracy. Potrafisz korzystać z doświadczeń innych, jesteś otwarty na ich uwagi, gotowy do podejmowania wyzwań. Pracujesz tym bardziej wytrwale, im bardziej widzisz efekt swojej pracy. Gorzej się czujesz w zadaniach, gdzie trzeba pracować nad koncepcjami czy ideami. Potrafisz pracować pomimo napotykanych trudności – nie poddajesz się tak szybko.

Bezpieczeństwo

 Wolisz stabilną i bezpieczną sytuację, niż nieprzewidywalność i “wyścig szczurów”? Prawdopodobnie twoja orientacja kariery to bezpieczeństwo. Mając do wyboru stanowiska, funkcje, szybki awans raczej jesteś gotowy/a z nich zrezygnować na rzecz spokojnego wykonywania pracy, w środowisku przewidywalnym i przyjaznym, gdzie ważna jest lojalność i dobra atmosfera. Jeżeli pracodawca zapewni ci spokojne wykonywanie obowiązków to już sprawi, że będziesz zadowolony/a. Nie marzysz o awansie, jeśli już, to zdobytym poprzez doświadczenie i systematyczną pracę. Przyjacielskie kontakty będą dla ciebie ważniejsze, niż stanowisko.

Wolność

Może już zauważyłeś, że pracujesz tym lepiej, im większy masz zakres swobody w wykonywaniu zadania. Lepiej działasz samodzielnie, gdy możesz sobie sam/a zorganizować pracę, decydować z kim i w jakim czasie będziesz coś wykonywać. Zakres swobody dotyczy także tego, w jaki sposób coś będziesz robił/a. Gorzej pracujesz kiedy ktoś narzuca ci jaką metodą czy z użyciem jakich narzędzi masz rozwiązać problem. Cenisz wolność i brak narzucanych sztywno reguł.  Jeśli te warunki są spełnione bez martwienia się o materiały, bazę czy sprzęt jesteś zdecydowanie bardziej wydajny/a, pewny sobie, biorący/a odpowiedzialność za efekt pracy. Trudniej ci będzie wszędzie tam, gdzie musisz się mocno podporządkować, gdzie firma lub zakład należy do branż silnie kontrolujących procesy i pracowników, gdzie obowiązują sztywne procedury, obecne są układy, w które z zasady starasz się nie wchodzisz. Gdy dochodzi do konfliktu masz trudności z pójściem na kompromis.

Równowaga

Osiąganie sukcesu z myślą o równowadze przyświeca tym osobom, dla których ważny jest ich rozwój, a praca jest dla nich wartością. Z jednym wyjątkiem, nie chcą poświęcać swojego życia tylko i wyłącznie na pracę zawodową. Jeśli więc lubisz pracować, to nie będzie miało dla ciebie zbyt dużego znaczenia, to w jakich warunkach odbywa się to co robisz. Nawet gdy inni narzekają, ty zwykle tego nie robisz. Praca daje ci satysfakcję pod warunkiem, że zachowana jest równowaga między obowiązkami, a życiem prywatnym. Raczej więc nie będziesz zostawać dłużej w pracy robiąc nadgodziny. Łatwiej, niż innym będzie ci przychodzić zadbanie  o czas dla siebie i swojej rodziny. Dzięki pracy będziesz realizować swoje pasje. Praca jest więc środkiem do osiągania celu, a nie celem samym w sobie.

Sukces

Lubisz wyzwania i nieprzewidywalność? Chcesz wykorzystać swoje zdolności? Pieniądze jako wynagrodzenie nie mają większego znaczenia? Jeśli tak, to należysz do  grupy ludzi, którzy pracują, bo lubią. Motywuje cię do działania wyzwanie i interesująca praca. Wynagrodzenie to sprawa drugorzędna. Jesteś w stanie zarabiać mniej, ale nie możesz nudzić się w pracy. Osiągnięcie jednego celu, jest punktem wyjścia do kolejnego. Osoby takie w życiu zawodowym lubią nabywać nowe kompetencje, robić specjalizację i kwalifikacje, po to by w wieku późniejszym zasilać kadrę zarządzającą firm.

Przestudiowanie wymienionych strategii prawdopodobnie uzmysłowiło Ci, że część z nich może już realizujesz w szkole czy wolontariacie.  Kariera w dzisiejszych czasach nie jest łatwa i wymaga zaangażowania, ale przede wszystkim jej świadomego zaplanowania.  Jeśli wiesz już, która z orientacji na karierę jest ci najbliższa, zacznij się do niej przygotowywać. Powodzenia.