O mnie

Magdalena Lipiak

Nazywam się Magdalena Lipiak

Jestem psychologiem, doradcą zawodowym, licencjonowanym trenerem programu „Spadochron”, trenerem rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown, pracującym aktualnie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się także pomoc w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej nie tylko młodzieży, ale także dorosłych chcących zmienić coś w swoim życiu. Korzystam wtedy ze swoich kompetencji doradcy zawodowego i coacha oświatowego.

Kiedy trzeba jestem terapeutą i próbuję pomóc innym w poprawie ich komfortu życia, rozwiązywaniu trudności, zmianie perspektywy spostrzegania swojej osoby w relacjach z innymi.

Zawodowo…

W 1991 r. skończyłam studia na Uniwersytecie Śląskim na kierunku psychologia, specjalność psychologia wychowawcza. Niedługo później rozpoczęłam pracę w zawodzie. Do tej pory pracowałam m.in. w:

1. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach,

2. Miejskim Przedszkolu nr 88 i nr 2 w Katowicach,

3. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 22,

4. Policealnej Szkole detektywów i ochroniarzy Ochicara w Katowicach,

oraz

5. w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach, gdzie pracowałam do sierpnia 2015 jako nauczyciel-konsultant, kierownik pracowni pomocy psychologicznej (strona Ośrodka – www.metis.pl).

Ukończyłam m.in.:

– całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoteraputy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego prowadzone przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie
– 4-letnie szkolenie z podstaw psychoterapii,
– studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego,
– studia podyplomowe z coachingu,
– certyfikowany kurs trenera rozwoju osobistego Kompasu Kariery Crown,
– certyfikowany kurs trenera programu „Spadochron”,
– kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,
– kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą.

oraz szkolenia:
– specjalistyczne z zakresu pomocy psychologicznej, psychoterapii, psychologii rozwojowej, neurodydaktyki,
– z zakresu andragogiki – nauczanie dorosłych,
– ewaluacji projektów unijnych,
– z zakresu pisania wniosków dofinansowywanych z funduszy unijnych.

Jestem także nauczycielem dyplomowanym, ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz ekspertem (nieaktywnym już) ds. oceny wniosków dofinansowywanych przez Unię Europejską.

studia psychologiczne

na Uniwersytecie Śląskim, specjalność psychologia wychowawcza

szkolenie akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, prowadzone przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ w Krakowie

4-letnie szkolenie z podstaw psychoterapii

studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

studia podyplomowe z coachingu

certyfikowany kurs trenera programu „Spadochron”

kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej

kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą