Cennik

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Klienta lub jego rodziny. Czasami przybierają formę interwencji kryzysowej w szczególnie trudnych, nagłych sytuacjach życiowych.

Cena:
– 100 złotych brutto

Dowiedz się więcej

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw trudności w relacjach z innymi, konkretnych reakcji w sytuacjach trudnych, lęków czy urazów wpływających na obecny komfort życia.

Cena:
– 100 złotych brutto

Dowiedz się więcej

Diagnoza potencjału

Polega na zbadaniu w zależności od potrzeb i wieku osoby jednego lub kilku obszarów funkcjonowania np.: osobowości, inteligencji, temperamentu, preferowanych wartości, zainteresowań itd.

Cena:

  1. Badanie inteligencji – 250 złotych brutto wraz z opinią / 2 spotkania
  2. Badanie odporności psychicznej testem MTQ 48  – badanie, raport i omówienie wyników na sesji – całość 350 zł/ 2 spotkania
  3. Diagnoza osobowości testem Personality I.D. w oparciu o koncepcję DISC – badanie, raport i omówienie wyników na sesji – 350 zł/ 2 spotkania
  4. Diagnoza predyspozycji zawodowych, osobowości, wartości i zdolności testem Kompas Kariery Crown – 430 złotych brutto (wersja edukacyjna/dla osób uczących się) i 600 złotych brutto (wersja zawodowa/dla osób pracujących). Raport o wynikach badania w cenie usługi/2 spotkania
  5. Inne testy psychometryczne z Pracowni Testów Psychologicznych ( depresja, ADHD, spektrum autyzmu, inne) – 150 zł- badanie i omówienie wyników na sesji

 

Dowiedz się więcej

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z: wyborem szkoły średniej i kierunku studiów, zaplanowaniem kariery zawodowej, określeniem swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowaniem rozwoju zawodowego, wyborem lub zmianą zawodu.

Cena:
Cennik uzależniony jest od zastosowanego narzędzia:
– Badanie Kompasem Kariery Crown – 430 złotych brutto (wersja edukacyjna/dla osób uczących się) i 600 złotych brutto (wersja zawodowa/dla osób pracujących)
– Diagnoza zdolności specjalnych i wielorakiej inteligencji (gimnazjum i wyżej) – 180 złotych brutto
– Obrazkowy test Achtnicha – 250 złotych brutto / 2 spotkania

Dowiedz się więcej

Konsultacje/terapia przez e-mail lub Skype

Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na przysłanego maila z zapytaniem dotyczącym uzyskania informacji o potrzebie, możliwościach i instytucjach (bez podawania adresów) w których można skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.

Cena:

– Konsultacje i terapia przez Skype –  100 złotych

Dowiedz się więcej

Prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach

Prelekcje dotyczą szeroko rozumianych zagadnień psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Cena:
– 1-2h (w tym godzina konsultacji na terenie placówki dla osób chcących skonsultować potrzebę pomocy)

Dowiedz się więcej