Cennik

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Klienta lub jego rodziny. Czasami przybierają formę interwencji kryzysowej w szczególnie trudnych, nagłych sytuacjach życiowych.

Cena:
– 150 złotych brutto

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw trudności w relacjach z innymi, konkretnych reakcji w sytuacjach trudnych, lęków czy urazów wpływających na obecny komfort życia.

Cena:
– 150 złotych brutto

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Diagnoza potencjału

Polega na zbadaniu w zależności od potrzeb i wieku osoby jednego lub kilku obszarów funkcjonowania np.: osobowości, inteligencji, temperamentu, preferowanych wartości, zainteresowań itd.

Cena:

  1. Badanie inteligencji – 300 złotych brutto wraz z opinią / 2 spotkania
  2. Badanie odporności psychicznej testem MTQ 48  – badanie, raport i omówienie wyników na sesji – całość 450 zł/ 2 spotkania
  3. Diagnoza osobowości testem Personality I.D. w oparciu o koncepcję DISC – badanie, raport i omówienie wyników na sesji – 350 zł/ 2 spotkania
  4. Diagnoza predyspozycji zawodowych, osobowości, wartości i zdolności testem Kompas Kariery Crown – 600 złotych brutto. Raport o wynikach badania w cenie usługi/2 spotkania
  5. Inne testy psychometryczne z Pracowni Testów Psychologicznych ( depresja, ADHD, spektrum autyzmu, inne) – 200 zł- badanie i omówienie wyników na sesji

Płatność gotówką lub kartą.

 

Dowiedz się więcej

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z: wyborem szkoły średniej i kierunku studiów, zaplanowaniem kariery zawodowej, określeniem swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowaniem rozwoju zawodowego, wyborem lub zmianą zawodu.

Cena:
Cennik uzależniony jest od zastosowanego narzędzia:
– Badanie Kompasem Kariery Crown – 600 złotych brutto
– Diagnoza zdolności specjalnych i wielorakiej inteligencji (gimnazjum i wyżej) – 300 złotych brutto; 2 spotkania
– Obrazkowy test Achtnicha – 300 złotych brutto / 2 spotkania

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Konsultacje indywidualne na Zoom

Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na przysłanego maila z zapytaniem dotyczącym uzyskania informacji o potrzebie, możliwościach i instytucjach (bez podawania adresów) w których można skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.

Cena:

– Konsultacje i terapia przez Zoom –  150 złotych

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach

Prelekcje dotyczą szeroko rozumianych zagadnień psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Cena:200
– 1-2h (w tym godzina konsultacji na terenie placówki dla osób chcących skonsultować potrzebę pomocy)

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Kompas kariery

Test dla wszystkich, którzy nie wiedzą jak pokierować swoim życiem zawodowym. Jaką szkołę średnią wybrać? Jaki kierunek studiów, jaki zawód? Pomocny będzie także w odpowiedzi na pytanie czy jesteś we właściwym miejscu zawodowym? Czy to co robisz na pewno jest tym do czego masz predyspozycje, zainteresowania i zdolności?.

Cena za całość ( badanie, sesja coachingowa-omówienie wyników i raport) – 600 złotych osoby pracujące, dorosłe; uczniowie (najwcześniej klasa VIII) i studentów. Cena ta dotyczy także osób bezrobotnych.

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

Personality I.D. – test osobowości

Test może być wykorzystywany jako narzędzie pomocne w doborze pracowników do zespołu, firmy czy zakładu, ale także do analizy indywidualnego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi. Jego wyniki są też wykorzystanie do porównania par – między innymi pokazuje podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu każdej osoby pojedynczo i w parze.

Cena za całość ( badanie, sesja coachingowa 1h-omówienie wyników i raport) – dla osoby indywidualnej 350 złotych; dla pary 450 złotych

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej

MTQ 48 – badanie odporności psychicznej

Test może być wykorzystywany jako narzędzie pomocne w doborze pracowników do zespołu, firmy czy zakładu, ale także do analizy indywidualnego sposobu funkcjonowania w relacjach z innymi. Jego wyniki są też wykorzystanie do porównania par – pokazuje między innymi podobieństwa i różnice w funkcjonowaniu każdej osoby pojedynczo i w parze.

Cena za całość ( badanie, sesja coachingowa 1,5h-omówienie wyników i raport) – dla osoby indywidualnej 450 złotych.

Płatność gotówką lub kartą.

Dowiedz się więcej