Cennik

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne dotyczą różnych aspektów funkcjonowania Klienta lub jego rodziny. Czasami przybierają formę interwencji kryzysowej w szczególnie trudnych, nagłych sytuacjach życiowych.

Cena:
– 90 złotych brutto

Dowiedz się więcej

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna umożliwia analizę własnej historii życia i dotarcie do przyczyn leżących u podstaw trudności w relacjach z innymi, konkretnych reakcji w sytuacjach trudnych, lęków czy urazów wpływających na obecny komfort życia.

Cena:
– 90 złotych brutto

Dowiedz się więcej

Diagnoza potencjału

Polega na zbadaniu w zależności od potrzeb i wieku osoby jednego lub kilku obszarów funkcjonowania np.: osobowości, inteligencji, temperamentu, preferowanych wartości, zainteresowań itd.

Cena:
– Badanie inteligencji – 180 złotych brutto wraz z opinią / 2 spotkania
– Diagnoza zdolności specjalnych i wielorakiej inteligencji – 180 złotych brutto / 2 spotkania
– Diagnoza osobowości, temperamentu i innych obszarów – 180 złotych brutto / jeden obszar
– Pisemna opinia o wynikach wyżej wymienionych badań – 50 złotych brutto
– Diagnoza predyspozycji zawodowych, osobowości, wartości i zdolności testem Kompas Kariery Crown – 390 złotych brutto (wersja edukacyjna/dla osób uczących się) i 600 złotych brutto (wersja zawodowa/dla osób pracujących). Raport o wynikach badania w cenie usługi.

Dowiedz się więcej

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z: wyborem szkoły średniej i kierunku studiów, zaplanowaniem kariery zawodowej, określeniem swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowaniem rozwoju zawodowego, wyborem lub zmianą zawodu.

Cena:
Cennik uzależniony jest od zastosowanego narzędzia:
– Badanie Kompasem Kariery Crown – 390 złotych brutto (wersja edukacyjna/dla osób uczących się) i 600 złotych brutto (wersja zawodowa/dla osób pracujących)
– Diagnoza zdolności specjalnych i wielorakiej inteligencji (gimnazjum i wyżej) – 180 złotych brutto
– Obrazkowy test Achtnicha – 250 złotych brutto / 2 spotkania

Dowiedz się więcej

Konsultacje/terapia przez e-mail lub Skype

Konsultacje polegają na udzieleniu odpowiedzi na przysłanego maila z zapytaniem dotyczącym uzyskania informacji o potrzebie, możliwościach i instytucjach (bez podawania adresów) w których można skorzystać z pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.

Cena:

– Konsultacje i terapia przez Skype –  100 złotych

Dowiedz się więcej

Prelekcje dla rodziców w przedszkolach i szkołach

Prelekcje dotyczą szeroko rozumianych zagadnień psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży.

Cena:
– 1-2h (w tym godzina konsultacji na terenie placówki dla osób chcących skonsultować potrzebę pomocy)

Dowiedz się więcej